Samenleving

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Wijkmanagement / Initiatiefrijk ZwolleVoordeel van € 75.000 Netto afwijking € 0
Voor particuliere initiatieven is per jaar € 75.000 vanuit het bewonersbudget wijkmanagement beschikbaar. Dit budget wordt overgeheveld van het programma Samenleving naar het programma Bestuur en dienstverlening.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.