Integr. beheer openbare ruimte

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Riolering Netto afwijking € 0
Lagere kapitaallasten € 52.200 vanwege het aframen van het krediet GRP met € 870.000. De verlaging van de kapitaallasten wordt gecompenseerd door een lagere onttrekking aan de Voorziening Riolering.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

G.R.P. 2011-2015 Meevaller € 870.000
Verlaging krediet € 870.000; lagere kapitaallasten riolering
Door bij de uitvoering van het GRP nieuwe technieken toe te passen (relinen) en door een aanbestedingsvoordeel is een lagere investering nodig geweest. Het krediet kan met € 870.000 verlaagd worden.