Veiligheid

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Veiligheidsregio Meevaller € 200.000
De Veiligheidsregio heeft de afgelopen twee jaar een positief resultaat laten zien. De verwachting is dat ook in 2016 en de jaren daarna een positief saldo zal ontstaan. De precieze hoogte is nu nog niet aan te geven maar de verwachting is dat dit rond de € 200.000 a € 250.000 zal liggen voor de gemeente Zwolle. Als uit de risicoanalyse of op een andere manier duidelijk worden dat het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio aangevuld moet worden zal een (gedeelte) van dit voordeel hiervoor gebruikt moeten worden. In Berap 2 zal hierop worden teruggekomen.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.