Economie

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Aflossing EDON lening Meevaller € 135.000
Enexis heeft besloten de EDON-lening per ultimo 2016 af te lossen. De EDON-lening bedraagt in totaal € 82 mln.. Het Zwolse aandeel in de lening bedraagt ca. € 500.000. Hiervoor wordt jaarlijks een 9% rentevergoeding ontvangen van ca. € 45.000.
In samenspraak met de drie grootste leninggevers (en na onderzoek door de provincies) heeft Enexis besloten de leninggevers de keuze te geven:

  1. Aflossing in aandelen
  2. Aflossing van de hoofdsom per 31-12-2016 (contanten), inclusief de rentevergoeding over 2016, alsmede een compensatie ter hoogte van drie jaar rentevergoeding over de jaren 2017 t/m 2019.
  3. Een combinatie van aandelen en contanten
  4. Geen aflossing: de lening wordt opgezegd per 31 december 2015 met een opzegtermijn van 12 maanden. Per 31 december 2016 wordt de hoofdsom inclusief de rente over 2016 uitgekeerd. Er vindt geen compensatie ter hoogte van de rentevergoeding plaats over de jaren 2017 t/m 2019.

Wij hebben gekozen voor optie 2. Dat levert in 2016 een eenmalige compensatie op van € 135.000. De structurele rentederving vanaf 2017 is verwerkt in de meerjarenraming.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.