Volkshuisvesting

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Versnellingsactie Sociale woningen Netto afwijking € 0
Krediet € 3.025.500 mln; dekking grondverk. € 1,560.500; Delta Wonen € 1.275.000; € 190.000 PPN 2017
Op 11 mei 2015 heeft uw raad ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst (SOK) Gemeente Zwolle – Delta Wonen “Versnellingsactie Sociale Huurwoningen”. Toen is er al een krediet van € 1,5 mln. t.l.v. het stadsontwikkelfonds beschikbaar gesteld. Het totaal benodigde krediet bedraagt echter € 4.525.500 zodat aanvullend nog een krediet van € 3.025.500 geraamd moet worden. Dit aanvullende krediet moet formeel nog door de raad beschikbaar worden gesteld. De dekking hiervan is reeds geregeld nl: € 1.560.500 uit grondverkopen, € 190.000 PPN 2017 en € 1.275.000 voor rekening van Delta Wonen.