Groene leefomgeving en milieu

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.

Streefdoel/indicator

Het aantal kilometers vrij liggend fietspad in het buitengebied neemt gemiddeld met 1 km per jaar toe.

Activiteiten

Afwijking en oorzaak

Voorgestelde beleidsinterventie

Aanleg fietspad in Vechtcorridor -noord (1,2 km)

Voor aanleg moet eerst het bestemmingsplan Vechtcorridor-Noord in werking treden (verwacht eind september)

Aanleg pad op dijk is nu gepland voor 2017