Opvang en bescherming

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het bieden van beschermd wonen met begeleiding en toezicht aan personen met psychiatrische aandoening en/of psychische of psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in samenleving met als doelen:

  • Bevorderen zelfredzaamheid en participatie
  • Bevorderen psychisch en psychosociaal functioneren
  • Stabilisatie psychiatrisch ziektebeeld
  • Bieden van veilige woonomgeving
  • Voorkomen van verwaarlozing en maatschappelijke overlast

Streefdoel/indicator

Streefdoel is dat personen met psychiatrische aandoening en/of psychische of psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in samenleving en vanuit daaruit in een beschermd wonen ggz-voorziening verblijven in de centrumgemeente en regio Zwolle:

  • meer zelfredzaam worden en meer participeren;
  • het psychisch en psychosociaal functioneren is bevorderd;
  • het psychiatrisch ziektebeeld is gestabiliseerd;
  • de veiligheid van de cliënten en de omgeving is gestegen;
  • verwaarlozing en maatschappelijke overlast zijn gedaald;

Dit ten opzichte van de situatie waarbij cliënten geen gebruik maakten van beschermd wonen (ggz).

Activiteiten

Afwijking en oorzaak

Voorgestelde beleidsinterventie

Uitvoeren van de transformatieagenda beschermd wonen-maatschappelijke opvang.

De veranderagenda beschermd wonen-maatschappelijke opvang zal in het voorjaar 2016 worden aangeboden aan de raad en vervolgens worden uitgevoerd. Dit zodat ook onder meer adequaat het landelijke advies commissie toekomst beschermd wonen verwerkt kan worden.

In de veranderagenda is het advies van de landelijke commissie toekomst beschermd wonen verwerkt. Ook zijn de adviezen van de Wmo- en participatieraden uit de regio verwerkt. De raad ontvangt in het voorjaar 2016 het voorstel.