Beleidsrapportage 2016

Samenvatting

Hier presenteren wij de beleidsrapportage 1 2016.

De beleidsrapportage 1 2016 schetst een beeld van hoe de begroting 2016 tot op heden is uitgevoerd. De beleidsrapportage focust zich op beleidsmatige en financiƫle afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2016. De afwijkingen die gemeld worden kunnen betrekking hebben op inhoud planning vastgestelde prestaties en/of financiƫn. Per programma wordt in beeld gebracht wat de afwijkingen zijn, welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en welke interventies worden voorgesteld om de prestatie wel te realiseren.

In het kader van het project versterken sturend vermogen beleidscyclus (begroting, beleidsrapportages, perspectiefnota en jaarstukken) werken wij aan de sturingsmogelijkheden, transparantie en leesbaarheid van de beleidscyclusonderdelen. Daarbij behoort ook de digitalisering. Een dergelijk project neemt meerdere jaren in beslag. Dit jaar presenteren we zowel bij de jaarstukken als bij de beleidsrapportage de mogelijkheid om binnen het bestand direct door te klikken naar de gewenste plek in de jaarstukken/beleidsrapportage

Inwoners

124.000

Bedrijven en instellingen

8.000

Verenigingen

700